تبلیغات
خاکـــســـتـــر فریـــــــــاد - ذهن ِگلاویز شده ام با حرفهای خدا
خداوند فرمود : ما انسان را یکسان آفریدیم و به آنان قدرت تفکر و انتخاب را دادیم تا آنچه درست است را انتخاب کنند"
در خیابان قدم بر میدارم ، انسان های زیادی از کنارم رد میشوند که هیچ کدامشان را نمیشناسم،گوشه پاره ایی از مکالمه یشان به گوشم میرسد و قضاوتی در ذهنم شکل میگیرد، شاید درست شاید غلط
تفاوت ها را از نگاهشان ، لباسشان ، حرفهایشان میتوان حس کرد.کمی قبل تر گمان میکردم که لباس، گویای ِ عقیده است اما چندیست که چادری ها با مانتویی ها و مانتویی ها با چادری ها هم قدم میشوند و عقاید ِ یکسانی را با هم به بحث میگذارند و این فرضیه که تمام چادری ها نیک پندارند و تمام مانتویی ها بی خرد و ... خطا فرض میشود.
چندیست که به دنبال دلیل تفاوت ها هستم، دلیل ِ خوب بودن ها و بد بودن ها ، مستقیم رفتن ها کج رفتن ها ، شنیدن ها و نشنیدن ها و ...
و  قدم زدن واژه ایی  پر ابهام  به نام ِ " شانس " که پشت هر موفقیتی کمین کرده و ذهنا گاهی او را دلیلی بر بالا رفتن میدانند. اما در نظاره ی موفق ها دیده ام که از دورترین نقطه ی جغرافیایی برگزیده و اول شدند!و عرش نشین های شهر در حسرت ِ چنین موفقیت هایی!
با تمام این اوصاف فکر میکنم موفقیت ذاتیست، چیزی که در وجود آدم هاست و نوشته شده.انسان های با هدف ، از بدو تولد با هدفند ، آن ها این گونه زیستن را قبل از تولد آموخته اند و حال برای نشان دادنش به دیگران آمده اند.
خداوند فرمود : ما انسان را یکسان آفریدیم و به آنان قدرت تفکر و انتخاب را دادیم تا آنچه درست است را انتخاب کنند"
کفر نیست ، این حرف ِ خدا با ذهن کوچک من گلاویز شده و نمیتوانم با این جمله کنار بیایم!
همه ی انسان ها یکسان آفریده نشدنند!
پی نوشت: من نیستم ، نوشته هام رو حالت آیندست!


تاریخ : 20 آذر 89 | 20:52 | نویسنده : Mim. Omid | نظرات
.: Weblog Themes By VatanSkin :.